magyar zászló használata törvény

A magyar zászló használata törvényi előírásokkal

A magyar zászló használata különféle előírásokhoz kötött. Magyarország zászlaját és annak használatát szabályozza az alkotmány, törvények, rendeletek és magyar szabvány is. Ebben a cikkünkben igyekszünk segítséget nyújtani, legfőképp a helyi önkormányzatok számára, akikre a törvényi előírások kötelezően vonatkoznak, például a kötelező zászlókihelyezésekkel kapcsolatban. Olyan témáknak néztünk utána, mint például a címeres vagy a címer nélküli zászló a hivatalos? Mikor és milyen épületekre kötelező kihelyezni a magyar zászlót? Milyen méretűek a hivatalos zászlók? Mikor kell tisztítani, cserélni a zászlókat?
Cikkünk végén található egy közérthető összefoglaló, a legfontosabb információkkal.

CÍMERES, VAGY CÍMER NÉLKÜLI?

a hivatalos magyar zászló

,,Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll…”
(Magyarország Alaptörvénye, alapvetés fejezet I) cikk (2))

,,A címerrel ellátott zászló, lobogó használata az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben megengedett.”
(2011. évi CCII. törvény I. fejezet 4. bekezdés 11§ (3))

,,Magyarország címerét (a továbbiakban: címer) […] a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestületek, valamint a felsoroltak képviseletére jogosult személyek a hivatali feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és helyiségeikben.”
1. fejezet 1. bekezdés 1. § (1) :

MAGYAR ZÁSZLÓ HASZNÁLATA:

6§ A nemzeti ünnepeken Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó) ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni.

7§ (1) Azokon a középületeken, vagy azok előtt, amelyeket
a) az Országgyűlés,
b) a köztársasági elnök,
c) az Alkotmánybíróság, a bíróságok, az Országos Bírósági Hivatal és az ügyészségek,
d) az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank, az alapvető jogok biztosa,
e) a központi államigazgatási szervek,
f) a Magyar Honvédség,
g) az a)-f) pontban nem szereplő állami szervek, a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, valamint az állam, illetve a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények a feladatuk ellátása során használnak, Magyarország zászlaját (a továbbiakban: zászló) vagy a lobogót állandó jelleggel ki kell tűzni, illetve fel kell vonni.

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt szerv több épületben fejti ki tevékenységét, a zászló (lobogó) elhelyezésének kötelezettsége a központi épületre irányadó.

(3) Az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság és a Kúria épületére, illetve épülete előtt, továbbá a köztársasági elnök és a miniszterelnök hivatali épületére, illetve épülete előtt elhelyezett zászlót (lobogót) napnyugtától napkeltéig meg kell világítani.

(4) Szélsőséges időjárási viszonyok között – annak időtartamára – a szerv vezetője elrendelheti a zászló bevonását, illetőleg a lobogó levonását. Ez a rendelkezés az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság és a Kúria épülete, valamint a köztársasági elnök és a miniszterelnök hivatali épülete tekintetében, továbbá nemzeti ünnepek idején nem alkalmazható.

(5) A helyi önkormányzat képviselő-testülete kormányrendeletben megállapított előírások és feltételek szerint a helyi önkormányzat közigazgatási területén Országzászló felállításáról dönthet.

(6) A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni.

(2011. évi CCII. törvény I. fejezetének 2. bekezdése)

SZABVÁNY, TISZTÍTÁS, CSERE, ZÁSZLÓRÚD

,,1§ (1) Az Njt. 5/A. §-ában megjelölt középületeken (a továbbiakban: középület), illetve azok előtt az e rendelet mellékletében meghatározott méretű zászlót (lobogót) kell kitűzni, illetve felvonni.
(2) textil szálasanyagból, szövéstechnológiával készült, piros, fehér és zöld színű szövetből varrott zászló (lobogó) használható, amely megfelel a zászlószövetek színjellemzőiről és színtartóssági követelményeiről szóló MSZ 1361-1988 szabványnak.

(3) A zászlót (lobogót) – tekintélyének megőrzése érdekében – rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítani kell.

(4) A zászlót (lobogót) legalább évente cserélni kell.

(5) Ha a zászló (lobogó) az elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán jelentősen – szabad szemmel is észlelhetően – eltér a (2) bekezdésben említett szabvány követelményeitől, a (4) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjéről.

kopott magyar zászló
szakadt magyar zászló

2. § A zászlót a mellékletben meghatározott méretű, fából készült zászlórúdra erősítve kell kitűzni. A zászlórúd nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet.”

(132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet)

ÖSSZEFOGLALÓ:

Magyarország hivatalos zászlaja címer nélküli, de (többek között) a helyi önkormányzatok engedély nélkül használhatják a címeres verziót is.

A magyar zászló használata kötelező a helyi önkormányzat által fenntartott, vagy közfeladatokat ellátó intézményeken. Szélsőséges időjárás esetén a zászló bevonható.
A közterületeket a nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) fel kell lobogózni.

A magyar zászlónak az MSZ 1361-1988-as szabvány alapján kell készülnie.
A zászlót legalább háromhavonta tisztítani, és legalább évente cserélni kell, de ha szabad szemmel láthatóan eltér a szabvány követelményeitől (kifakult, kirojtosodott), akkor előbb.

A zászlórúd fából készült, nyers színű, fehér, vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet.
Zászlók és rudak szabvány méretei:

100×200 cm-es zászló – 2,5 m zászlórúddal
150×300 cm-es zászló 3,5 m zászlórúddal
200×400 cm-es zászló 4 m zászlórúddal

Emelett a 2:3 arány polgári zászlóknál használható.

 

Zászlóinkat a magyar szabványnak megfelelően készítjük. A közintézményeknél leggyakrabban használt 200×100 cm-es címer nélküli magyar zászlóból raktáron is tartunk, így megrendelés után már másnap tudjuk szállíttatni, az egész ország területére.
Raktárkészletünkben szintén szerepel a 2,5 m-es fa zászlórúd.
Emellett rendelhető még a polgári címeres magyar zászló, szatén magyar díszzászló, európai uniós zászló, gyászzászló.

Vissza a blogba